Затлъстяване

Графиката предоставена от Българската асоциация за борба със затлъстяването и съпътстващите го заболявания. Показва степен на затлъстяване в най-ранна възраст, до 6 до 18 месеца

This entry was posted in Еко. Bookmark the permalink.

Leave a Reply