Пролет

Пролет моя, моя бяла пролет,
още неживяна, непразнувана,
само в зрачни сънища сънувана,
как минуваш ниско над тополите,
но не спираш тука своя полет…

Никола Вапцаров

This entry was posted in Еко. Bookmark the permalink.

Leave a Reply