Рециклиране

Рециклиране

Според Агенцията за опазване на околната среда на САЩ, рециклирането е “Събиране, преработка, пласиране и употреба на материали, окачествявани преди този процес като отпадъци”

This entry was posted in Еко. Bookmark the permalink.

Leave a Reply