Зелен продукт

Зелен продукт

Зелен е продуктът, чиито суровини и производство са съобразени с околната среда. Зелените продукти се произвеждат по екологичен начин: например органични продукти, отгледани без използването на изкуствени торове, или мебели от рециклирано дърво.

This entry was posted in Еко. Bookmark the permalink.

Leave a Reply