Оптимизация на енергийни разходи

Оптимизация на енергийни разходи

Оценка на моментното ниво на разход на енергия и вода. Изготвяне на планове и подготовка на организационни, административни и технически мерки и мероприятия за намаляване на разходите. Въвеждане в експлоатация на нови технологии и технологични процеси.

Регулиране на осветлението, в зависимост от това дали помещенията са празни или в тях работят хора и отоплението, което през нощта спокойно може да бъде намалявано с няколко градуса.

This entry was posted in Еко. Bookmark the permalink.

Leave a Reply