Екологично строителство

Екологично строителство

Планиране и изграждане на сгради, с използване на естествени материали и прилагане на активни и пасивни похвати за използване на слънчева енергия.

This entry was posted in Еко. Bookmark the permalink.

Leave a Reply