Календар еко събития

Календар еко събития

Януари
Вторият уикенд
Среднозимно преброяване на водолюбивите птици
Организира се от: Министерство на околната среда и Българско дружество за защита на птиците

Февруари
2 Февруари
Международен ден на влажните зони
Организира се от: Рамсарската конвенция

14 Февруари
Ден на лозаря

Последната седмица
Седмица на пчеларя

Март
22 Март
Ден на водата

Април
1 Април
Международен ден на птиците

6-12 Април (първата цяла седмица)
Седмица на гората
Организира се от: Национално управление на горите

8 Април
Световен ден срещу генно модифицираните организми
Организира се от: Агролинк

22 Април
Международен ден на Земята
Организира се от: Министерство на околната среда и неправителствени организации

Май
6 Май
Празник на земеделците в България

15 Май
Световен ден на климата
Международен ден за действия против промяната на климата

22 Май
Международен ден за опазване на биологичното разнообразие

Последната седмица на месец май
Зелена седмица

Юни
5 Юни
Международен ден за опазване на околната среда

6 и 7 Юни
Дни на хижите и защита на природата

17 Юни
Световен ден за борба със сушата и настъпването на пустините

24 Юни
Ден на пшеницата

27 Юни
Световен ден на риболова

29 Юни
Ден на река Дунав

Юли
2 Юли
Ден на цветята

20 Юли
Илинден

Август
Първата седмица
Национално почистване на защитени територии

Първата седмица
Започва есенния прелет на птиците

1 Август
Ден на градинаря

3-9 Август
Седмица на морето

29 Август
Европейска нощ на прилепите

30 Август
Ден на туризма

Септември
16-22 Септември
Седмица на движението

16 Септември
Международен ден за защита на озоновия слой

27 Септември
Международен ден на туризма

Октомври
Първият уикенд на месеца
Световен/Европейски ден на птиците

31 Октомври
Ден на Черно море
Организира се от: Черноморски неправителствени организации и Министерство на околната среда и водите

Ноември

Декември

This entry was posted in Еко. Bookmark the permalink.

Leave a Reply