Е-отпадък

Е-отпадък е термин, покриващ почти всички видове електрическо и електронно оборудване, което може да влезе в потока на отпадъците. Въпреки, че е-отпадъците е общ термин, той най-често се използва за телевизори, компютри, мобилни телефони, бяла техника (хладилници, перални машини, сушилни т.н.), за домашно забавление и стереосистеми, играчки, тостери, чайници – почти всички домакински или бизнес уреди с електронни  или електрически компоненти, захранвани от мрежата или с батерии.

Oколо 17% от излезлите от употреба компютри се изхвърлят на общия боклук, сочат резултатите от изследването “Практики и проблеми при управлението на електронни и електрически отпадъци”. То е извършено от Националната застъпническа мрежа по управление на електронните отпадъци. В обхвата на изследването, осъществено в началото на 2011, попадат представители на държавни структури, частен бизнес и крайни потребители, пряко участващи в процеса по оползотворяване на излязлото от употреба електронно и електрическо оборудване. Най-често подобно оборудване се изхвърля в контейнерите за смет и на сметищата. В немалка част това осигурява прехраната на местните клошари, които трошат оборудването и вземат от него само компонентите с определена пазарна стойност при предаване в пунктовете за скрап. Проблемът е, че почти всяко излязло от употреба оборудване съдържа опасни за природата и вредни за човека аерозоли, течности и други химически елементи. Като положителни практики в проучването са констатирани услугата “от врата до врата”, при която излезлите о употреба устройства се извозват директно от дома или офиса на потребителя, и поставянето на контейнери за батерии и малки електронни отпадъци в търговските вериги и магазините на мобилните оператори.

 

This entry was posted in Еко. Bookmark the permalink.

Leave a Reply