Алтернативна енергия

Алтернативна енергия

Като алтернативна енергия се определят тези източници на енергия, които са различни от традиционните и масово използвани до момента. Това са алтернативите на въглищата и ядрената енергия. Исторически погледнато под алтернативна енергия са се разбирали различни неща. Преди повече от половин век атомната енергия е била разглеждана като алтернатива на конвенционалните енергийни технологии за времето си. Днес тя спада към групата на традиционните енергийни източници.

This entry was posted in Еко. Bookmark the permalink.

Leave a Reply