Monthly Archives: June 2011

Рециклиране

Рециклиране Според Агенцията за опазване на околната среда на САЩ, рециклирането е “Събиране, преработка, пласиране и употреба на материали, окачествявани преди този процес като отпадъци”

Posted in Еко | Leave a comment

Оптимизация на енергийни разходи

Оптимизация на енергийни разходи Оценка на моментното ниво на разход на енергия и вода. Изготвяне на планове и подготовка на организационни, административни и технически мерки и мероприятия за намаляване на разходите. Въвеждане в експлоатация на нови технологии и технологични процеси. … Continue reading

Posted in Еко | Leave a comment

Екологично строителство

Екологично строителство Планиране и изграждане на сгради, с използване на естествени материали и прилагане на активни и пасивни похвати за използване на слънчева енергия.

Posted in Еко | Leave a comment

Алтернативна енергия

Алтернативна енергия Като алтернативна енергия се определят тези източници на енергия, които са различни от традиционните и масово използвани до момента. Това са алтернативите на въглищата и ядрената енергия. Исторически погледнато под алтернативна енергия са се разбирали различни неща. Преди … Continue reading

Posted in Еко | Leave a comment

Зелен продукт

Зелен продукт Зелен е продуктът, чиито суровини и производство са съобразени с околната среда. Зелените продукти се произвеждат по екологичен начин: например органични продукти, отгледани без използването на изкуствени торове, или мебели от рециклирано дърво.

Posted in Еко | Leave a comment

Чиста енергия

Чиста енергия Чиста енергия е всяка форма на енергия, чието добиване става чрез безопасни, чисти, незамърсяващи природата и неувреждащи здравето на живите организми методи и технологии. Повечето източници на възобновима енергия могат да бъдат причислени към групата на чистата енергия.

Posted in Еко | Leave a comment

Възобновяема енергия

Възобновяема енергия или енергия от ВЕИ – възобновяеми енергийни източници Възобновяема енергия е всеки тип енергия, която се добива от възобновяеми природни източници, като вятър, дъжд, слънчева светлина, геотермална енергия, вълни и океански приливи. Нарича се възобновяема, защото източниците не … Continue reading

Posted in Еко | Leave a comment

Е-отпадък

Е-отпадък е термин, покриващ почти всички видове електрическо и електронно оборудване, което може да влезе в потока на отпадъците. Въпреки, че е-отпадъците е общ термин, той най-често се използва за телевизори, компютри, мобилни телефони, бяла техника (хладилници, перални машини, сушилни … Continue reading

Posted in Еко | Leave a comment

Българска роза

Ако има нещо, с което България е известна зад граници, това е киселото мляко и… българската маслодайна роза. Розата, която се е превърнало в туристическо лого на страната ни. Достатъчно е да разгърнете някоя туристическа диплянка за България, за да … Continue reading

Posted in Еко | Leave a comment

Календар еко събития

Календар еко събития

Posted in Еко | Leave a comment